Selecteer een pagina

Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter zo zijn dat informatie op deze website onjuist of onvolledig is.De nieuwsberichten en blogs op deze website zijn ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.

Le Petit Cake Amsterdam kan echter geen garantie bieden voor de juistheid en volledigheid daarvan. De nieuwsberichten en blogs op deze website worden slechts voor informatieve doeleinden verstrekt en dienen niet te worden opgevat als (bindend) advies.

Le Petit Cake Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van haar website en/of de inhoud daarvan.De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij Le Petit Cake Amsterdam.

De website mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Petit Cake Amsterdam.